Zgoda użytkownika  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik, Klub, Obiekt Sportowy, Trener, Instruktor wyraża zgodę na przetwarzanie przez GYMRANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 10C/68 danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych zaktualizowanych w edycji Konta Użytkownika, Klubu, Trenera w serwisie "GMRANK.PL" prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem Ul.Śnieżna 5 80-554 Gdańsk, w celu zrealizowania Usługi świadczonej przez Serwis oraz, jeśli zostanie wybrana taka opcja na stronie w celach marketingowych (w szczególności w celu promowania usług i produktów Klubów i Trenerów bezpośrednich i pośrednich w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę).
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jeśli zostanie wybrana taka opcja na stronie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Serwisu prowadzonego przez GYMRANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 10C/68 na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Usługodawcy.