Polityka prywatności 1. "GMRANK.PL" przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych Regulaminem, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe użytkowników dokonujących rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w serwisie konta użytkownika.
 3. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 4. Każdorazowo "GMRANK.PL" określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usług. Usługodawca może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
 5. "GMRANK.PL" jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 6. "GMRANK.PL" może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 3.1.;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  4. informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. "GMRANK.PL" jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 8. "GMRANK.PL" przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. "GMRANK.PL", jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. "GMRANK.PL" zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 9. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP użytkowników) są przez "GMRANK.PL" wykorzystywane w celach technicznych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o cookies sprawdź politykę cookies.
 10. Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane przez "GMRANK.PL" do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji Handlowych pochodzących od "GMRANK.PL" lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 11. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i w niezbędnym do tego zakresie, użytkownika przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez "GMRANK.PL" w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, użytkownik może zgłosić "GMRANK.PL" żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez "GYMRANK.PL" niezwłocznie.
 13. Dane osobowe przechowywane są przez GYMRANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 10C/68 na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 14. Dane osobowe będą również przekazywane podmiotom — określonym w Regulaminie jako Kluby i Trenerzy, z którymi "GMRANK.PL" współpracuje.